VI

Продукты отдельно

Все продукты входят в Премиум, но вы можете купить их отдельно

Bài tập cho
1 năm
Phiên học trực tuyến
Thêm
33
$ / 1 năm
Trò chơi cho
1 năm
Trò chơi nhỏ để học từ và cụm từ tiếng Anh
Thêm
8
$ / 1 năm
Từ vựng cho
1 năm
Từ điển cá nhân với số bài tập không giới hạn về khả năng ghi nhớ từ
Thêm
25
$ / 1 năm
Kế hoạch Học tập cho
1 năm
Lên lịch lớp học cá nhân phù hợp với mục tiêu của bạn, bao gồm cả hoạt động bạn nhận được từ Nhiệm vụ, Trò chơi và Từ vựng
Thêm
33
$ / 1 năm
Podcast cho
1 năm
Podcast là những bài học âm thanh được thực hiện bởi người bản ngữ và giáo viên tiếng Anh, có chứa đầy đủ bản ghi đồng bộ với tập âm thanh
Thêm
30
$ / 1 năm

Вы ничего не выбрали, отметьте галочкой то, что хотели бы приобрести

Bài tập cho (1 năm) 33 $
Trò chơi cho (1 năm) 8 $
Từ vựng cho (1 năm) 25 $
Kế hoạch Học tập cho (1 năm) 33 $
Podcast cho (1 năm) 30 $
Mua
đảm bảo hoàn tiền trong 7 ngày