Chuyển đổi đơn vị tiền tệ:

$

Individual services Special offer

You can purchase each product separately as well

Bài tập cho
1 năm
Phiên học trực tuyến
Thêm

110 $

34
$ / 1 năm
Kế hoạch Học tập cho
1 năm
Lên lịch lớp học cá nhân phù hợp với mục tiêu của bạn, bao gồm cả hoạt động bạn nhận được từ Nhiệm vụ, Trò chơi và Từ vựng
Thêm

169 $

51
$ / 1 năm
Từ vựng cho
1 năm
Từ điển cá nhân với số bài tập không giới hạn về khả năng ghi nhớ từ
Thêm

77 $

26
$ / 1 năm
Trò chơi cho
1 năm
Trò chơi nhỏ để học từ và cụm từ tiếng Anh
Thêm

28 $

17
$ / 1 năm
Podcast cho
1 năm
Podcast là những bài học âm thanh được thực hiện bởi người bản ngữ và giáo viên tiếng Anh, có chứa đầy đủ bản ghi đồng bộ với tập âm thanh
Thêm

110 $

31
$ / 1 năm

You have not chosen anything, please tick the items you would like to purchase

Bài tập cho (1 năm) 34 $
Kế hoạch Học tập cho (1 năm) 51 $
Từ vựng cho (1 năm) 26 $
Trò chơi cho (1 năm) 17 $
Podcast cho (1 năm) 31 $
Mua
đảm bảo hoàn tiền trong 7 ngày
Наши партнеры
Special offer

The offer does not include Premium accounts