VI

Xác nhận email của bạn để có 20 cụm từ trong phần Bài tập mỗi ngày và có thể nhận xét trong các bài tập.
Cung cấp email khác

Sản phẩm của chúng tôi
Bài tập cho
1 năm
Phiên học trực tuyến
Thêm
16
/ 1 năm
Trò chơi cho
1 năm
Trò chơi nhỏ để học từ và cụm từ tiếng Anh
Thêm
8
/ 1 năm
Từ vựng cho
1 năm
Từ điển cá nhân với số bài tập không giới hạn về khả năng ghi nhớ từ
Thêm
24
/ 1 năm
Kế hoạch Học tập cho
1 năm
Lên lịch lớp học cá nhân phù hợp với mục tiêu của bạn, bao gồm cả hoạt động bạn nhận được từ Nhiệm vụ, Trò chơi và Từ vựng
Thêm
32
/ 1 năm
Podcast cho
1 năm
Podcast là những bài học âm thanh được thực hiện bởi người bản ngữ và giáo viên tiếng Anh, có chứa đầy đủ bản ghi đồng bộ với tập âm thanh
Thêm
29
/ 1 năm

Đơn vị tiền tệ:

RUB
USD
EUR
UAH
BYN
KZT
AZN
Tất cả
Tổng cộng:
Mua
đảm bảo hoàn tiền trong 7 ngày