Kế hoạch Học tập

Nếu bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, hãy tùy chỉnh Kế hoạch Học tập Cá nhân.
Chương trình học tập cá nhân được lập ra cho phù hợp với trình độ, mục tiêu và thời gian mong muốn của bạn.
Đăng ký học
Nó hoạt động như nào
Xác định mục tiêu và ưu tiên
Bạn cần tiếng Anh để làm gì? Bạn quan tâm tới cái gì? Bạn muốn theo lịch học nào?
Lập Kế hoạch Học tập
Lập kế hoạch học tập cá nhân phù hợp với trình độ, mục tiêu và sở thích của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào trong phần cài đặt.
Học và thu thập điểm trò chơi
Theo dõi tiến trình của bạn Bạn nhận được điểm trò chơi khi hoàn thành các bài tập trong kế hoạch.
Đổi điểm puzzle lấy các khóa học
Bạn có thể trao đổi điểm câu đố bạn kiếm được cho các tùy chọn Puzzle English cao cấp (ví dụ: Tạo vốn từ vựng hoặc Phương pháp của giáo viên).
Ứng dụng di động
Phát triển kỹ năng nghe, cải thiện vốn từ vựng, củng cố kỹ năng đọc và viết chỉ trong một ứng dụng! Đây là cách học tiếng Anh tuyệt vời cho những người đã quen với bảng chữ cái tiếng Anh và từ vựng cơ bản.
Học tiếng Anh hợp lý — học theo kế hoạch Cá nhân. Nhận điểm puzzle cho các bài tập bạn đã hoàn thành và đổi chúng để mở các chức năng trên trang web.