Podcast

Hội thoại bằng tiếng Anh của những người dẫn chương trình về các chủ đề như du lịch, kinh doanh, các mối quan hệ và phong cách sống dưới dạng audio. Hầu hết các bản ghi đều có phụ đề song ngữ đồng bộ
Đăng ký học Bắt đầu miễn phí
Nó hoạt động như nào
Xác định mục tiêu và sở thích
Một kế hoạch học tập cá nhân sẽ được lập ra phù hợp với trình độ, mục tiêu và sở thích của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa kế hoạch này bất cứ lúc nào trong mục cài đặt.
Lập Kế hoạch Học tập
Lập kế hoạch học ngôn ngữ, theo dõi sự tiến bộ và phát triển các kỹ năng quan trọng nhất.
Học và thu thập điểm puzzle
Bạn nhận được điểm puzzle thưởng khi học tập tiến bộ và thường xuyên.
Đổi điểm puzzle lấy các khóa học
Bạn có thể đổi điểm puzzle lấy các chương trình thu phí trên trang web và ứng dụng Puzzle English (ví dụ: để nhận các khóa học Từ vựng hoặc Phương thức Teacher).
Ứng dụng di động
Phát triển kỹ năng nghe, cải thiện vốn từ vựng, củng cố kỹ năng đọc và viết chỉ trong một ứng dụng! Đây là cách học tiếng Anh tuyệt vời cho những người đã quen với bảng chữ cái tiếng Anh và từ vựng cơ bản.
Nghe podcast về những chủ đề thú vị với những người dẫn chương trình nói tiếng Anh và phát triển kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn