VI
"Chương trình ""Trọn gói"""
Toàn quyền truy cập vào tất cả sản phẩm
Lựa chọn tốt nhất
đảm bảo hoàn tiền trong 7 ngày
$
Mua Truy cập
Các dịch vụ
Miễn phí
Bài tập
 • VideoPuzzle
 • AudioPuzzles
 • Bài học
 • Trại Dịch thuật
 • Grammar Trainer
20 cụm từ mỗi ngày
Từ
 • Bài thi
 • Đúng hay sai
 • Tạo vốn từ vựng
 • Từ điển của tôi
1 bài tập/bộ sưu tập mỗi ngày
1 đúng sai mỗi ngày
Trò chơi
 • Trích dẫn trong ngày
 • Đấu trí
 • Thành thạo cụm từ
 • Đào từ
1 trò chơi mỗi ngày
Podcast
5 phút mỗi ngày
"Chương trình ""Trọn gói"""
Toàn quyền truy cập vào tất cả sản phẩm
eternity Created with Sketch.
Tất cả các sản phẩm không hạn chế
Mua vĩnh viễn
Chương trình này gồm những gì
B A
Trò chơi
Miễn phí
Podcast
Miễn phí
Kế hoạch Cá nhân
Miễn phí
A
Bài tập
Miễn phí
Từ
Miễn phí
Bài tập
Từ
Kế hoạch Cá nhân
Trò chơi
Podcast
Perpetual Premium is the best gift!
Bạn chuẩn bị mua thẻ quà tặng. Sau khi bạn thanh toán xong, một tệp PDF với thẻ quà tặng sẽ được gửi tới địa chỉ email do bạn cung cấp. Hãy gửi cho bạn bè hoặc in ra để đưa trực tiếp cho họ.
Chuyển sang thanh toán
Trọn gói
179 $
Mua