VI

Xác nhận email của bạn để có 20 cụm từ trong phần Bài tập mỗi ngày và có thể nhận xét trong các bài tập.
Cung cấp email khác

Từ

A personal dictionary with games and learning sessions for you to memorize words and expressions
Đăng ký học 24 / 1 năm
What is included in Words
Tạo vốn từ vựng
Các từ trong Từ điển cá nhân của bạn được sửa thường xuyên bằng thuật toán SuperMemo
Bài thi
Bài học chuyên sâu để ghi nhớ từ nhanh hơn — chẳng hạn như trước kỳ thi
Từ điển
Danh sách các cụm từ để học được sắp xếp theo chủ đề: dịch vụ, thông tin liên lạc, ngày lễ v.v.
Đúng hay sai
Is the word from your dictionary translated correctly? Answer "yes" or "no" and learn the vocabulary
Nó hoạt động như nào
Thêm từ mới vào từ điển của bạn
Một kế hoạch học tập cá nhân sẽ được lập ra phù hợp với trình độ, mục tiêu và sở thích của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa kế hoạch này bất cứ lúc nào trong mục cài đặt.
Tùy chỉnh giao diện từ điển của bạn
Lập kế hoạch học ngôn ngữ, theo dõi sự tiến bộ và phát triển các kỹ năng quan trọng nhất.
Thực hành từ
Bạn nhận được điểm puzzle thưởng khi học tập tiến bộ và thường xuyên.
Chuẩn bị cho kỳ nghỉ hoặc kỳ thi
"Học trong chế độ ""Bài thi"" nếu bạn muốn học một số lượng từ nhất định nhanh chóng"
Ứng dụng di động
Phát triển kỹ năng nghe, cải thiện vốn từ vựng, củng cố kỹ năng đọc và viết chỉ trong một ứng dụng! Đây là cách học tiếng Anh tuyệt vời cho những người đã quen với bảng chữ cái tiếng Anh và từ vựng cơ bản.
Các hạn chế
Miễn phí Đăng ký
24 USD / năm
Tạo vốn từ vựng
1
Buổi học mỗi ngày
Hoặc một bài thi
Không giới hạn
Bài thi
1
Kiểm tra mỗi ngày
Hoặc một buổi học
Từ điển
1
Trang
Đúng hay Sai
1
Game per day
Củng cố vốn từ vựng để vượt qua rào cản ngôn ngữ và hiểu rõ hơn những gì người khác nói.