Курсы английского языка онлайн

Các khóa học tiếng Anh từng bước với giáo viên ảo. Chọn cấp độ hoặc mục tiêu của bạn, xem các bài học, thực hành và làm bài kiểm tra.
Đăng ký học
Có gì trong đó?
Авторские курсы
Авторские курсы
Phương Pháp Teacher
Các khóa học tiếng Anh từng bước với giáo viên ảo. Chọn cấp độ hoặc mục tiêu của bạn, xem các bài học, thực hành và làm bài kiểm tra.
"""Phương pháp Teacher"" hoạt động như nào"
Chương trình từng bước
Đi theo con đường bao gồm một chuỗi các bài học. Hãy học những bài học, cái khác, nghiên cứu các môn học, cái khác. Con đường của bạn trong khóa học của giáo viên là một chuỗi các bài học trực tiếp - từ dễ nhất đến khó nhất.
Последовательная программа
Giáo viên trực tiếp
Xem video có giải thích. Giáo viên sẽ giải thích thông tin bằng các thuật ngữ đơn giản cung cấp các ví dụ mà bạn có thể thấy trên bảng.
Живые учителя
Các buổi học bao gồm trong các bài học
Mỗi bài học bao gồm các buổi học, rất nhiều bài học! Lắng nghe lời giải thích của giáo viên và củng cố kiến thức bạn đã đạt được bằng cách làm một trong những bài tập thú vị mà thầy Harry Teacher sẽ giúp bạn.
Тренировки в уроках
Kiểm tra và kỳ thi
Vào cuối bài học, có một bài kiểm tra đang chờ bạn. Vào cuối chủ đề (10 đến 15 bài học), bạn sẽ phải làm bài thi. Bài kiểm tra là kiểm tra xem bạn đã học được bài học tốt như thế nào. Bài kiểm tra là để kiểm tra xem bạn đã học được toàn bộ chủ đề hay chưa và liệu bạn có sẵn sàng chuyển sang chủ đề tiếp theo hay không.
Тесты и экзамены
Phát âm chậm từ
"Tất cả các từ tiếng Anh trong bài học đều có bản dịch. Các từ được lồng tiếng. Nút ""ốc"" là để phát chậm từ lại, đặc biệt để hiểu cách phát âm chính xác của từ đó."
Медленная озвучка слов
Ứng dụng di động
Các khóa học tiếng Anh theo từng bước với giáo viên ảo. Chọn cấp độ phù hợp, xem các bài học, thực hành và làm bài kiểm tra.

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Зарегистрируйтесь и занимайтесь бесплатно
Puzzle-English