Bài tập
«Артикли с уникальными именами
(Articles)»

Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 9 2013
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 4 phút. 9 giây.
Bài tập
Уникальные имена - это слова, которые обозначают единственные в своем роде предметы и явления. А так как эти предметы и явления единичны, то они употребляются с определенным артиклем the.

Если с уникальными именами имеется в предложении определение, которое их описывает, то с ними вполне может использоваться и неопределенный артикль a/an

Названия планет необходимо использовать без артикля, потому что они представляют собой имена собственные, которые восходят к именам греческих и римских богов и богинь

Ряд существительных может менять свое значение от конкретного к абстрактному:

School – школа
College – колледж
Bed - постель, кровать
Town – город
Home – дом
Больше примеров вы увидите в видео-ролике.
Từ được đề xuất
be afraid - e sợ
chain - dây chuyền
a church - giáo đường
a corner - cạnh
to decide - xử đoán
diamond - kim cương
a district - khu vực
to elect - chọn
expensive - đắt
famous - có danh
fire - cháy nhà
a horizon - chân trời
huge - to
in vain - vô ích
to leave - ly khai
magic - ảo thuật
to meet - đi đón
a museum - viện bảo tàng
near - đến gần
to open - bộc bạch
a pancake - bánh kếp
a pope - giáo hoàng ở la mã
to remind - nhắc lại
smoke - khói
to surround - rào chung quanh
a tradition - sự giao phó
truly - chân thật
yellow - màu vàng