Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 1 2016
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 4 phút. 2 giây.
Bài tập
Имена существительные бывают исчисляемыми (предметы/явления, которые можно посчитать) и неисчисляемыми (то, что посчитать нельзя). В этом уроке Достон расскажет об особенностях употребления этих категорий существительных.
Từ được đề xuất
advice - dặn dò
a basement - từng nhà dưới đất
bread - bánh mì
to buy - mua
to cook - chín
fish - cá
a flat - chổ đất thấp
a fridge - tủ lạnh
friendly - thân mật
furniture - bàn ghế
helpful - hay giúp đỡ
a kitten - cô gái nhẹ dạ
knowledge - biết tường tận
loaf - bánh
milk - bóc lột người nào
mouse - chuột
to pour - đổ vào
a stranger - người lạ mặt
would like - muốn