Bài tập
«Простая Грамматика – Отрицания с глаголом do в настоящем и прошедшем времени»

Của chủ đề Verbs
Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 3 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 2 phút. 17 giây.
Bài tập
В рубрике 'Простая Грамматика' Doston расскажет об Отрицании и прошедшем времени в английском - did, don't, doesn't, didn’t.

Предыдущий урок по этой теме смотрите здесь.
Từ được đề xuất
a builder - người xây cất
a cinema - ci nê
to enjoy - ham
fair - vô tư
a manner - phương pháp
a mark - chứng cớ
a midday - buổi trưa
to open - bộc bạch
performance - buổi diễn
a project - điều dự định
a queen - hoàng hậu
to recognise - biết trước
to seem - hình như
to smile - cười mỉm
to stop - thôi
a stranger - người lạ mặt
taxi - taxi
till - đến
an umbrella - ô
to understand - hiểu
to wash - giặt
wind - hơi