Простая Грамматика - Отрицания с глаголом do в настоящем и прошедшем времени Простая Грамматика - Отрицания с глаголом do в настоящем и прошедшем времени В рубрике Простая Грамматика  Doston расскажет об Отрицании и прошедшем времени в английском - did, don t, doesn t, didn’t. Предыдущий...

Bài tập
«Простая Грамматика – Отрицания с глаголом do в настоящем и прошедшем времени»

Của chủ đề Verbs
Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 3 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Bài tập
В рубрике 'Простая Грамматика' Doston расскажет об Отрицании и прошедшем времени в английском - did, don't, doesn't, didn’t.

Предыдущий урок по этой теме смотрите здесь.
Verbs
Từ được đề xuất
a builder - người xây cất
a cinema - ci nê
to enjoy - ham
fair - vô tư
a manner - phương pháp
a mark - chứng cớ
a midday - buổi trưa
to open - bộc bạch
performance - buổi diễn
a project - điều dự định
a queen - hoàng hậu
to recognise - biết trước
to seem - hình như
to smile - cười mỉm
to stop - thôi
a stranger - người lạ mặt
taxi - taxi
till - đến
an umbrella - ô
to understand - hiểu
to wash - giặt
wind - hơi

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English