Bài tập
«Простая Грамматика – Do и does в английском»

Của chủ đề Verbs
Сложность:
Đã đăng 17 Tháng 3 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 2 phút. 8 giây.
Bài tập
В этом уроке Doston в рубрике "Простая Грамматика" расскажет о различии глаголов Do и does в английском.
Từ được đề xuất
to enjoy - ham
hard - siêng năng
to hurt - đau
ice - băng
ill - đau
a kitchen - nơi nấu nướng
to like - có thiện cảm
swim - bơi