Bài tập Going to или Will?

Của chủ đề Простое будущее
Сложность:
Đã đăng 20 Tháng 2 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 4 phút. 14 giây.
Bài tập
В новом уроке грамматики Doston расскажет о том, чем отличается going to от will.

will = моментальное решение; be going to = собираться что-то сделать (be изменяется в зависимости от того, о ком идет речь: I am going to; he/she/it is going to; you, we, they are going to).
Từ được đề xuất
ability - khả năng
an account - bản kê
a cup - bát
a daughter - con gái
to develop - biểu lộ
dinner - bửa cơm chánh
a factor - hệ số
golf - golf
a granny - bà già
a leader - lảnh tụ
to miss - hỏng
to mitigate - làm bớt giận
to open - bộc bạch
to play - chơi
please - xin
a pool - chổ sâu ở sông
a pupil - vị thành niên
swim - bơi
tea - cây trà
a teacher - giáo sư
tonight - đêm nay
to wait - đợi
a window - cửa sổ
a worker - công nhân