Bài tập
«Jail или prison?»

Của chủ đề The Use of English
Сложность:
Đã đăng 18 Tháng 2 2017
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Настя
Thời lượng video:: 2 phút. 33 giây.
Bài tập
В английском языке есть слова с близким значением, которые, при этом, зачастую также могут переводиться на русский одним и тем же словом. Но важно понимать, что у каждого из таких слов - свои области употребления и свои оттенки значений.

Сегодня мы поговорим в этом ключе о словах "jail" и "prison", каждое из которых можно перевести как "тюрьма".
Từ được đề xuất
a contempt - sự khi dể
end up - kết thúc
find someone guilty - tìm ai đó có tội
for life - cho cuộc sống
a jail - khám đường
murder - tội giết người
now that - bây giờ thì
a prison - khám
to release - miển trừ
to spend - tiêu
treason - sự làm phản