Bài tập
«Что выбрать: Lay или Lie»

Сложность:
Đã đăng 31 Tháng 5 2014
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 1 phút. 43 giây.
Bài tập
to Lay - положить что-либо

to Lie - лечь, принять горизонтальное положение

три формы глагола to Lay:

lay - laid - laid

три формы глагола to Lie:

lie - lay - lain
Từ được đề xuất
bed - giường
carefully - hảy cẩn thận
a carpet - đồ lót chân
a cat - con khăng
a daughter - con gái
a desk - bàn để thâu tiền
a dog - bám lấy vật khác
an egg - manh nha
a foot - chân
hour - giờ
in order to - để mà
to incubate - ấp cho nở con
lay out - đặt nằm xuống
to lie - bịa chuyện
lie down - nằm xuống
a mountain - dãy núi
order - ngay
to set - dọn bàn ăn
to sleep - ngũ
sun - mặt trời
sunburnt - nám da vì nắng
usually - thông thường
a village - hương thôn