Bài tập
«Чувствуйте себя как дома..
(Make)»

Của chủ đề Phrasal verbs Verbs
Сложность:
Đã đăng 9 Tháng 11 2011
Chia sẻ:

Giáo viên: Александр
Bài tập
Следующий глагол Make иногда удивляет своим неожиданным для русскоговорящих использованием. Например, "они подружились в детстве" или "чувствуйте себя как дома". Если хотите узнать зачем здесь make , выполняйте упражнение.

Видеоурок о глаголах do и make: Что выбрать Do или Make?

Другие видеоуроки и упражнения по фразовым глаголам можно найти по ссылке.
Từ được đề xuất
an armchair - ghế bành
awful - trang nghiêm
can't help - không thể giúp
childhood - lúc còn nhỏ
a friend - ân nhân
to hail - kêu
a handkerchief - khăn tay
handwriting - chữ viết bằng tay
a lord - chúa tể
to lose - thua
make a living - kiếm sống
make ends meet - làm cho đủ
make friends - kết bạn
make fun of - làm cho niềm vui của
make out - xác định
make up - thêm
make up one's mind - quyết định
to meet - đi đón
minor - diển vai phụ
real estate - bất động sản

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип