Bài tập
«Модальный глагол – CAN»

Của chủ đề Modal verbs
Сложность:
Đã đăng 24 Tháng 9 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 2 phút. 14 giây.
Bài tập
Начинаем цикл уроков посвященных Модальным глаголам в английском. В этом видео Достон расскажет про то, что представляют из себя Modal Verbs и разберет Модальный глагол CAN.
Từ được đề xuất
to annoy - làm trái ý
a bicycle - xe đạp
come in - vô đi
to drive - bắt buộc
hard - gần
have a rest - nghỉ ngơi
a kitchen - nơi nấu nướng
to lend - cho vay
outside - bên ngoài
a piece - bộ phận của máy
to play - chơi
rest - chổ tạm trú
to ride - đi chơi
a sweater - áo len dài tay
to teach - dạy
a violin - vĩ cầm