Bài tập
«Английский НЕ для Начинающих – Past Perfect»

Сложность:
Đã đăng 8 Tháng 4 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 3 phút. 20 giây.
Bài tập
В этом уроке Достон простым и понятным языком объяснит про время Past Perfect. Это урок для тех, у кого средний уровень знаний английского языка.
Từ được đề xuất
to argue - biện hộ
to arrive - xảy đến
a bill - giấy bạc
diamond - kim cương
divorce - ly hôn
an evening - buổi chiều
find out - đoán ra
to finish - kết cuộc
to forget - quên
a key - chìa khóa lên dây thiều
to live - ăn tiêu xa xí
lovely - kiêu sa
a lunchtime - giờ ăn trưa
to marry - cho lấy nhau
to meet - đi đón
outside - bên ngoài
a painting - bức tranh
a puppy - chó con
to realize - hiểu rỏ việc gì
a situation - chổ để xây đắp
to start - bắt đầu
to wake - đi theo dấu
to walk - bắt người nào đi
a whole - tất cả