Bài tập
«Пунктуация – часть 2
(Punctuation)»

Của chủ đề Пунктуация
Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 9 2013
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 4 phút. 47 giây.
Bài tập
; — semicolon - точка с запятой

: — colon – двоеточие

“    “ – inverted commas / quotation marks – кавычки

dash - тире

hyphen - дефис
Từ được đề xuất
a block - khuôn
a bridge - cầu
build - cất
commonly known - thường được biết đến
dangerous - có hại
a designer - người hay âm mưu
a district - khu vực
draw - lôi ra
exhibition - cho uống thuốc
have a great time - có một thời gian tuyệt vời
a hike - đi lang thang
to know - biết
liberty - quyền đi lại
literature - văn chương
a mayor - thị trưởng
nuclear - nguyên tử
a passer - khách qua đường
precise - câu nệ
to present - bày tỏ
rarely - hiếm
recently - mới đây
a report - thanh danh
a scientist - người giỏi về khoa vạn vật
success - kết quả
a ticket - giấy ghi gía
a weapon - binh khí
a wish - lòng ao ước