Bài tập
«Произношение-8: SAD/SAID, SHIP/SHEEP, SEEN/SCENE/SIN»

Của chủ đề Произношение
Сложность:
Đã đăng 13 Tháng 9 2014
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Лена Мон
Thời lượng video:: 4 phút. 3 giây.
Bài tập
В английском языке очень многие слова звучат похоже, особенно для людей, изучающих английский. Неправильное произношение слова может исказить смысл предложения или даже полностью лишить предложение смысла. В данном упражнении рассмотрены слова:

SAD - ГРУСТНЫЙ

SAID - СКАЗАНО

SHIP - КОРАБЛЬ

SHEEP - ОВЦА

SEEN - УВИДЕННЫЙ

SCENEМЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

SIN - ГРЕХ

Лена расскажет вам секреты правильного произношения и сравнит похожие по звучанию слова.
Từ được đề xuất
an adultery - tội gian dâm
a captain - đại úy
crime - tội ác
deadly misdeeds - lừa đảo chết người
drink - ghiền rượu
enough of - đủ
evidence - chứng cớ
fear - lo ngại
final - cuối cùng
get married - đám cưới với ai
minor - diển vai phụ
next to - sắp tới
noisy - đứa bé nghịch ngợm
on the hilltop - trên đỉnh đồi
sad - âu sầu
a sheep - con cừu
a ship - tàu
to sin - phạm tội
to sink - bải bỏ
a sinner - người phạm tội
unforgivable - không thể tha thứ
to wish - muốn