Bài tập
«There is/there are (для начинающих)»

Của chủ đề Phrases and expressions
Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 2 2016
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Тимофей
Thời lượng video:: 2 phút. 21 giây.
Bài tập
Данный урок для начинающих посвящён оборотам there is/there are. Они используются в тех случаях, когда мы обозначаем наличие чего-то или кого-то в каком-то месте.
Từ được đề xuất
a ball - banh
a box - rương
a cat - con khăng
a chair - chủ tịch đàn bà
class - cấp
a cup - bát
everywhere - khắp nơi
a floor - đáy sông
a flower - hoa
a garden - công viên
a girl - con gái
gold - kim
a mine - địa lôi
police officer - cảnh sát viên
a press - báo chí
rumour - lời đồn
a shelf - bải cát
sweet - thơm
tea - cây trà