Bài tập
«Который сейчас час? – part 1
(time of day)»

Сложность:
Đã đăng 29 Tháng 3 2013
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Лена Мон
Thời lượng video:: 5 phút. 24 giây.
Bài tập
В этом уроке мы познакомимся с названиями периодов суток в английском языке и узнаем какие есть отличия во взглядах на утро-день-вечер-ночь у русских людей и англичан (американцев).
Từ được đề xuất
afternoon - xế chiều
a clock - bấm giờ
a dawn - buổi đầu
a dusk - làm mờ tối
an evening - buổi chiều
midday - buổi trưa
midnight - giữa khuya

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип