Bài tập
«Туризм: разговариваем в отеле, в ресторане, в магазине»

Của chủ đề The Use of English
Сложность:
Đã đăng 26 Tháng 8 2014
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Лена Мон
Thời lượng video:: 2 phút. 37 giây.
Bài tập
В этом упражнении вы сможете ознакомиться с фразами, которые вам понадобятся во время путешествий за границей. Вы узнаете, как попросить помощи в отеле, как быть уверенным на рынке и в магазине, как узнать дорогу до пункта назначения, а также полезные фразы, которые можно использовать в ресторане, кафе и общественном транспорте.

Это упражнение будет неоценимо полезно тем, кто любит путешествовать или собирается в отпуск за рубеж, но пока не очень уверенно владеет английским.
Từ được đề xuất
to accept - bằng lòng
a balcony - ban công
board - đường tàu chạy vát
to buy - mua
a card - bài
city centre - Trung tâm thành phố
credit - tin
desserts menu - thực đơn món tráng miệng
a dress - cách ăn mặc
to iron - ủi
local attractions - những sự hấp dẫn ở địa phương
to pay - đóng tiền phạt
round of drinks - vòng đồ uống
sea - bể
sea view - biển
a skirt - người đàn bà
a tap - cái tát
tap water - nước máy
taxi - taxi
a veg - veg
which way - lối nào