VI

Bài tập Названия штатов США

Của chủ đề The Use of English
Сложность:
Chia sẻ:
Giáo viên: Антон
Theo dõi giáo viên:
Антон
Thời lượng video:: 5 phút. 17 giây.
Mô tả
Урок посвящён происхождению названий некоторых штатов и городов США, а также необычным и интересным особенностям произношения этих названий.
Bài học video này không có bài tập

Đã xem

Từ được đề xuất