Bài tập
«Названия штатов США»

Của chủ đề The Use of English
Сложность:
Đã đăng 17 Tháng 11 2016
Chia sẻ:
Giáo viên: Антон
Thời lượng video:: 5 phút. 17 giây.
Mô tả
Урок посвящён происхождению названий некоторых штатов и городов США, а также необычным и интересным особенностям произношения этих названий.
Bài học video này không có bài tập

Đã xem

Từ được đề xuất

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип