«Yes, I do» или «Yes, I have». Как ответить на вопрос? «Yes, I do» или «Yes, I have». Как ответить на вопрос? Встречайте нашего нового преподавателя, его зовут Достон! В этом уроке Достон поможет вам разобраться с ситуацией, когда у вас спрашивают...

Bài tập
«Yes, I do» или «Yes, I have». Как ответить на вопрос?

Của chủ đề Questions
Сложность:
Đã đăng 10 Tháng 2 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Bài tập
Встречайте нашего нового преподавателя, его зовут Достон! В этом уроке Достон поможет вам разобраться с ситуацией, когда у вас спрашивают по-английски, есть ли у вас что-либо. В каком случае на такой вопрос мы должны ответить «Yes, I do», а в каком «Yes, I have»?
Посмотрите урок, а затем пройдите упражнение.
Questions
Từ được đề xuất
a bag - bao
to carry - mang
to dance - khiêu vủ
a friend - ân nhân
go for a walk - đi dạo
to have - có
help - đầy tớ gái
to live - ăn tiêu xa xí
a minute - phân
a parent - căn nguyên
a pen - lông chim
a plan - địa đồ
to play - chơi
please - xin
to sleep - ngũ
to speak - chứng tỏ
tea - cây trà
tennis - quần vợt
to understand - hiểu
to want - không có

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English