Bài tập
«Yes, I do» или «Yes, I have». Как ответить на вопрос?

Của chủ đề Questions
Сложность:
Đã đăng 10 Tháng 2 2015
Chia sẻ:
hoặc
Giáo viên: Достон
Thời lượng video:: 3 phút. 3 giây.
Bài tập
Встречайте нашего нового преподавателя, его зовут Достон! В этом уроке Достон поможет вам разобраться с ситуацией, когда у вас спрашивают по-английски, есть ли у вас что-либо. В каком случае на такой вопрос мы должны ответить «Yes, I do», а в каком «Yes, I have»?
Посмотрите урок, а затем пройдите упражнение.
Từ được đề xuất
a career - chức nghiệp
to change - đổi
a girlfriend - bạn gái
to hear - nghe
homework - bài học sinh làm ở nhà
a lesson - bài giảng
to meet - đi đón
a minute - phân
noise - tiếng huyên náo
a pen - lông chim
a plan - địa đồ
to play - chơi
a pupil - vị thành niên
to sleep - ngũ
to speak - chứng tỏ
tea - cây trà
tennis - quần vợt
to understand - hiểu
to walk - bắt người nào đi