VI
Đào tạo Ngữ pháp là gì
1. Làm bài tập
Đào tạo Ngữ pháp đưa ra các bài tập khác nhau về nhiều chủ đề ngữ pháp được xếp thứ tự theo độ khó.
2. Nhận đề xuất
Tùy theo lỗi của bạn, Đào tạo Ngữ pháp sẽ cung cấp cho bạn liên kết của các bài tập nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về một nội dung ngữ pháp cụ thể.
3. Tiến bộ nhanh hơn
Đào tạo Ngữ pháp giao cho bạn nhiều bài tập hơn về những chủ đề mà bạn mắc nhiều lỗi nhất. Phần này cho biết tiến trình của bạn trong các chủ đề hiện tại bạn đang học và nhờ đó giúp bạn nắm vững ngữ pháp nhanh hơn và dễ dàng hơn.
4. Trau dồi kiến thức ngữ pháp
Nhờ đó, bạn sẽ có thể đặt câu đúng ngữ pháp.