Thành thạo cụm từ
id cụm từ sai, cụm từ đó không tồn tại trong trò chơi
Phát lại
nhấn phím cách để phát lại
Bỏ qua cụm từ
Nhấn phím Enter để bỏ qua cụm từ
Cấp độ
5
Chuyên nghiệp
4
Nâng cao
3
Trung cấp
2
Sơ cấp
1
Bắt đầu học
0%
tiến trình của bạn cho tới khi bạn lên cấp
Người chơi giỏi nhất hôm nay
Vị trí Người dùng Cụm từ mà không có lỗi sai Tổng cộng
    Tải toàn bộ bảng xếp hạng
    Học tiếng Anh dễ dàng