Thành thạo cụm từ
Bắt đầu trò chơi
1. Nghe cụm từ video và xác định từ đầu tiên
Nhấn phím có chữ cái đầu tiên của từ này trên bàn phím của bạn để hiển thị từ đó
2. Mở toàn bộ văn bản của cụm từ
"Nhập các chữ cái đầu tiên của mỗi từ bằng bàn phím của bạn cho đến khi toàn bộ cụm từ được tiết lộ. Nhấn ""phím cách"" để nghe lại."
3. Xem ai chính xác hơn
Thời gian không thành vấn đề, chính xác thì không! Số liệu thống kê được hiển thị sau khi mỗi cụm từ được hoàn thành sẽ hiển thị kết quả của bạn.
4. Trở thành người chơi tốt nhất ngày hôm nay!
Cạnh tranh với những người chơi khác để xem ai có thể giải quyết nhiều cụm từ mà không mắc lỗi trong ngày hôm nay.

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English