Bài tập

Học tiếng Anh toàn diện: bài tập thuộc bốn dạng kỹ năng khác nhau. Phát triển kỹ năng nghe, nâng cao kiến thức ngữ pháp và thực hành kỹ năng viết.
Đăng ký học
Có gì trong đó?
VideoPuzzle
Bài tập video giúp bạn thực hành kỹ năng nghe tiếng Anh
AudioPuzzle
Bài tập với định dạng âm thanh cho phép bạn thực hành kỹ năng nghe tiếng Anh
Đào tạo Ngữ pháp
Chương trình luyện ngữ pháp để học tốt hơn
Nó hoạt động như nào
VideoPuzzle
1. Xem video
Cố gắng hiểu mọi người đang nói hoặc hát gì mà không cần xem phụ đề
2. Bắt đầu làm bài videopuzzle
Nghe từng phần của câu và đặt lại câu bằng những từ gợi ý bên dưới
3. Sử dụng bàn phím
Bạn có thể dùng chuột bấm vào các mảnh ghép hoặc nhập chữ cái đầu tiên của mỗi từ bạn cần bằng bàn phím
4. Thêm từ mới vào từ điển của bạn
Nếu bạn thấy một từ mà bạn không biết, hãy bấm vào đó, xem nghĩa của từ và thêm vào từ điển cá nhân của bạn
5. Sử dụng các chức năng bổ sung
"Nhấn phím cách để phát lại từng phần của câu hoặc ""Enter"" để nghe người đọc phát âm cụm từ"
AudioPuzzle
1. Chọn chế độ phù hợp với trình độ của bạn
Bạn có thể trả lời câu hỏi trong phần nghe bằng các từ cho sẵn hoặc nhập chữ tiếng Anh bằng bàn phím
2. Nghe cụm từ
Bấm nút phát lại nếu bạn chưa nghe kịp. Bật chức năng nói chậm lại, nếu người đọc nói quá nhanh
3. Hoàn thành cụm từ và chuyển sang cụm từ tiếp theo
"Bật chức năng tự động thay đổi cụm từ trong phần cài đặt để không phải bấm ""Tiếp tục"" sau mỗi câu"
4. Nâng độ khó của bài tập
Tắt chức năng dịch cụm từ trong phần cài đặt để luyện kỹ năng nghe
5. Cải thiện vốn từ vựng
Nếu bạn thấy một từ mà bạn không biết, hãy bấm vào đó, xem nghĩa của từ và thêm vào từ điển cá nhân
Đào tạo Ngữ pháp
1. Do tasks
The Grammar Trainer will be offering you different kinds of tasks on different grammar topics sorted by difficulty.
2. Get recommendations
Depending on mistakes you make, the Grammar Trainer will be providing you with links to additional materials that will help you to sort the topic out and not to make the same mistakes again.
3. Improve your English faster
The Grammar Trainer gives you more tasks on those topics where you make mistakes and helps you learn new topics faster.
4. Speak correctly
The end result of the lessons is you being able to make any phrases without making grammar mistakes.
Ứng dụng di động
Phát triển kỹ năng nghe, cải thiện vốn từ vựng, củng cố kỹ năng đọc và viết chỉ trong một ứng dụng! Đây là cách học tiếng Anh tuyệt vời cho những người đã quen với bảng chữ cái tiếng Anh và từ vựng cơ bản.
Phát triển đồng thời một số kỹ năng tiếng Anh và hoàn toàn tập trung học tập

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English