10 thành ngữ được sử dụng trong hội thoại hàng ngày

bộ sưu tập: EngVid, Thành ngữ
Сложность:
Đã đăng 1 Tháng 2 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 9 Phút. 7 giây.
Từ được đề xuất
access - cơ hội gần
all the time - mọi lúc
be broke - bị phá vỡ
common - chung
conversation - cuộc nói chuyện
decision - điều nghị quyết
exactly - chính xác
expression - cách biểu lộ
for a long time - trong một khoảng thời gian dài
get back to - quay lại
give a hand - Đưa một tay đây
go through - chui qua
in no particular order - không theo thứ tự đặc biệt
to meet - đi đón
pretty - dể thương
put out - vươn tay ra
to relax - dản ra
sharp - thình lình
sick and tired - ốm và mệt
sleep on it - ngủ trên đó
straightforward - chân thật
take time - mất thời gian
twenty-four seven - hai mươi tư bảy
a weekend - cuối tuần
write down - ghi việc gì