9th planet of the Solar system

bộ sưu tập: Không gian, Khoa học
Сложность:
Đã đăng 29 Tháng 1 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 27 giây.
Mô tả
Astronomers Mike Brown and Konstantin Batygin of the California Institute of Technology in Pasadena (USA) reported that there is a giant planet outside the orbit of Pluto which could become the ninth planet of the Solar System.
Từ được đề xuất
according to - đống ý vấn đề
be on - được bật
come up with - đi lên với
to describe - miêu tả
directly - ngay sau khi
to discover - để thấy
elliptical - hình elip
extra - thêm
far away - xa
far out - không xa lắm
go back - trở lại
hide-and-seek - trốn tìm
hypothetical - căn cứ vào giả thuyết
influence - ảnh hưởng
jaw-dropping - quai hàm
a match - chỉ vật xứng với nhau
mystery - huyền bí
near-perfect - gần hoàn hảo
to orbit - quĩ đạo
out of this world - nằm ngoài thế giới này
to predict - nói trước
a scientist - người giỏi về khoa vạn vật
so far - xa xa
strange - không quen
to stun - làm choáng váng