ALF meets Grandma
(ALF)

bộ sưu tập: ALF
Сложность:
Đã đăng 14 Tháng 6 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 17 giây.
Mô tả
Alf quite often risks to be seen. If someone comes to the house, Alf hides in the kitchen, and when someone stays longer, Alf has to move to the garage. In this video, Kate's mother Dorothy comes to visit the Tanners, and runs into Alf in the kitchen.
Từ được đề xuất
adopted - con nuôi
advice - dặn dò
background - lý lịch
civilization - nền văn minh
come from - ở đâu tới
crazy - gàn
easygoing - không câu nệ
get along with - hòa hợp với
have a seat - có một chỗ ngồi
laundry basket - giỏ đựng đồ giặt
lighten up - làm sáng lên
or something - hay gì đó
to poke - xô
space - không gian
touchy-feely - nhạy cảm
washing machine - máy giặt