All 4 One — I Swear

bộ sưu tập: Nhạc pop
Сложность:
Đã đăng 17 Tháng 10 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 22 giây.
Mô tả
All 4 One is an American R&B/pop band known for their cover version of the song "I Swear" that was originally performed by country music singer John Michael Montgomery. In 1995, All 4 One won a Grammy Award for this song.
Từ được đề xuất
to weigh - suy sét