Amy Walker gathers one-dollar donations

bộ sưu tập: Giọng, Quảng cáo
Сложность:
Đã đăng 5 Tháng 2 2012
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 45 giây.
Mô tả
This video is rather weird, so we had better not try describing its meaning. This will only make it more interesting for you to complete this task ;)
Từ được đề xuất
a cofounder - người đồng sáng lập
to complete - không chê được
to create - gây nên
credits - ảnh hưởng
directly - ngay sau khi
diverse - khác
to donate - cho
a donation - vật biếu
to enable - cho phép
expertise - quyết định
feature film - phim truyện
a generation - sự sanh ra
to inspire - gây ra
a mode - âm pháp
poignant - chua cay
proceeds - cư xử
to publish - bố cáo
to release - miển trừ
to struggle - rán sức
to wonder - điều kỳ diệu