1:00
Đã đăng 19 Tháng 8 2015
Awesome world

Awesome world

hoặc
продолжительность: 1:00
Posted on 19 Tháng 8 2015
Mô tả
Dallas Clayton, an American children's writer, uses the Internet to share the inspiring book he wrote for his son.
Từ được đề xuất
all of a sudden - tất cả xảy ra thình lình
all over the world - trên toàn thế giới
as many as possible - càng nhiều càng tốt
awesome - đáng sợ
change - biến chuyển
a dream - chiêm bao
every single one - từng người một
fantastic - dị thường
for free - miễn phí
forever - mãi mãi
get to - đến
on top of - trên đỉnh
physical book - sách vật lý
a publisher - người xuất bản
put online - đặt trực tuyến
sell out - bán hết hàng
to share - chia
to ship - xếp hàng xuống tàu
to teach - dạy
a tour - chuyến du lịch
to travel - đi du hàng
turn down - bác lời đề nghị
wake up - hoạt động lại

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип