3:47
Đã đăng 14 Tháng 3 2014
Angkor Wat
(part five)

Angkor Wat
(part five)

hoặc
продолжительность: 3:47
Posted on 14 Tháng 3 2014
Mô tả
We would like to offer you a video from the series "Ancient megastructures", from which you are going to learn about the grandiose temple complex Angkor Wat located in Cambodia. This temple was dedicated to the Hindu deity called Vishnu, and it is the largest religious structure in the world.
Từ được đề xuất
absorbed - nuốt
an aluminum - nhôm
amount - hiệu quả
to bind - buộc
brick - cục xà bông
brilliantly - rực rỡ
busy - bận rộn
butter - bơ
clearly - thông suốt
to collect - gom góp
to complete - không chê được
concrete - bê tông
constant - không thay đổi
to construct - cất lên
to contain - bao hàm
to create - gây nên
curved - hình cong
to dissolve - chạy tán loạn
distinctive - đặc biệt
to dredge - vét bùn
to drive - bắt buộc
dry - khô
a dump - bù lon làm cầu
earth - hang
to engage - thuê
essentially - cần thiết
to estimate - lượng giá
evident - hiển nhiển
an excavation - moi lên
to extend - thêm
a feature - đặc sắc
feudal - chế độ phong kiến
to fill - làm đầy
to filter - cái lọc
to form - giao kết
a formation - hệ thống
foundation - nền tảng
to fulfill - làm thỏa mản
to galvanize - làm phấn khởi
gigantic - kếch sù
to harden - hóa cứng
heavy - bịnh hen suyển
hidden - chôn
to involve - liên quan
iron - ủi
a kingdom - nước có vua
a laborer - người làm công
major - âm giai
a mechanism - cách cấu tạo
to minimize - đến mục tối thiểu
a moat - hào sâu
a monsoon - gió mùa
to motivate - giải bày
mud - bùn lầy
nearby - bên cạnh
an objective - sự nhận xét theo khách quan
an obligation - bổn phận
outside - ở ngoài
a pace - bước
perfect - hòa âm
a perimeter - chu vi
production - sự kéo dài của một đường
a promise - lời hứa
to protect - bảo vệ
quartz - đá thạch anh
a record - dĩa hát
to reinforce - kiên cố thêm
a reservoir - bồn chứa chôn dưới đất
rest - chổ tạm trú
a reward - số tiền thưởng
roughly - gồ ghề
a ruler - cái thước đo
a runoff - dòng chảy
sand - bãi cát
secret - bí mật
shape - khuôn
silt - bùn lấp ở con sông
to sink - bải bỏ
a site - nơi
soil - chổ bùn lầy
space - không gian
spare - đạm bạc
spiritual - thuộc về linh hồn
stable - nhốt vào chuồng
steel - ống quẹt máy
a stone - đá
a surface - mặt
a surge - lợn sóng lớn nổi lên
to surround - rào chung quanh
a temple - chùa
a terrace - chổ đất đắp cao trước nhà
to top - cắt ngọn
a truck - xe cam nhông
upon - trên
to uproot - bứng rể
wide - học thức rộng

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип