2:00
Đã đăng 26 Tháng 2 2019
Arnold: Nếu bạn nhảy khi thang máy đang rơi tự do

Arnold: Nếu bạn nhảy khi thang máy đang rơi tự do

hoặc
продолжительность: 2:00
Posted on 26 Tháng 2 2019
Từ được đề xuất
alas - thán từ
athletic - cường tráng
to attach - bắt
a brake - phanh
a cable - dây to
catch on fire - bắt lửa
clamp down - kiểm soát chặt chẽ
come true - đúng sự thật
a counterweight - trái cân
an elevator - bánh lái lên xuống
figure out - đếm
to increase - tăng lên
to jinx - động từ
landing - cho hành khách xuống
a motor - máy
otherwise - khác hơn
probability - tính có thể
reputation - danh tiếng
simultaneously - đồng thời
to undermine - làm hao mòn
weightless - không có sức nặng
wreckage - sự chìm tàu