Arnold: In the crater of a volcano

bộ sưu tập: Arnold
Сложность:
Đã đăng 17 Tháng 12 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 51 giây.
Mô tả
Meet Arnold. In each episode, he becomes a subject of a scientific experiment intended to illustrate a certain physical effect. Now Arnold is heading right into the crater of an active volcano.
Từ được đề xuất
all bets are off - tất cả các cược đang tắt
a buddy - bạn
burst into flames - bùng cháy
chill out - Hãy bình tĩnh!
completely - ghép thành bộ
fiery - dể bắt lửa
get out of - ra khỏi
impressive - cãm động
to miss - hỏng
not much of a - không nhiều
pass out - sự ra trường
peel off - bóc vỏ
a prospect - tương lai
to reach - đưa ra
sensible - cãm giác được
skin - da
stay put - giữ vững lập trường, kiên định
a summit - chóp
a surface - mặt
useful - có ích
vacation - hưu thẩm