This much will kill you
(part one)

Сложность:
Đã đăng 11 Tháng 7 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 39 giây.
Mô tả
We all know to keep ourselves away from poisonous substances. But what about the very common things, food and effects? As it turns out, we can be killed by what we face everyday as well. With this video, you will know what exactly and how much. The main thing is not to go too far!
Từ được đề xuất
basic - căn bản
cardiac arrest - ngừng tim
to cause - xui nên
a cell - pin
consecutive - liên tiếp
to contain - bao hàm
dangerous - có hại
extreme case - trường hợp cực đoan
ground - bãi cỏ
heart palpitations - tim đập nhanh
injury - bất lợi
to lead - bọc chì
liquid - chất lõng
of choice - của sự lựa chọn
oxygen - ôxy
to prefer - ưa hơn
a reaction - sức phản động
to require - cần dùng
severe - nghiêm trang
to stick - dán dính
substance - đại ý
a teaspoon - muỗng cà phê
to trigger - cái bấm có lò xo
to vaporize - tan thành hơi