Avengers: Endgame
(Trailer)

bộ sưu tập: Trailer
Сложность:
Đã đăng 27 Tháng 4 2019
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 25 giây.
Mô tả
Avengers: Endgame is an upcoming American superhero film based on the Marvel Comics superhero team the Avengers.The film is directed by Anthony and Joe Russo.

Following the events of Avengers: Infinity War, the universe lies in shambles and the remaining Avengers and their allies must reassemble to repair the damage caused by Thanos and bring harmony back to the universe.

The film is scheduled for release in the United States on April 26, 2019, in IMAX and 3D.

 
Từ được đề xuất
buzz in - buzz trong
a creature - bộ hạ
drift off - trôi dạt ra
exactly - chính xác
feel bad - cảm thấy xấu
fight - cuộc chiến đấu
for the record - cho hồ sơ
front door - cửa chánh
fun - cười giởn
oxygen - ôxy
recording - sự ghi vào
rescue - sự cứu thoát
run out - chạy ra ngoài
that is it - đó là nó
wipe out - trả hết nợ