Song about a cake

bộ sưu tập: Các bài hát thiếu nhi
Сложность:
Đã đăng 1 Tháng 5 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 28 giây.
Mô tả
Sing this counting rhyme song and help the heroine to bake, decorate and eat a cake.
Từ được đề xuất
to bake - hầm
cake - bánh kẹp
to fill - làm đầy
to lick - mau
to measure - đo
to mix - hòa lộn
an oven - bếp
to pipe - đặt ống nước
to pour - đổ vào
a spoon - cái muổng
to whisk - đi mau như chớp