Song about balls

bộ sưu tập: Các bài hát thiếu nhi
Сложность:
Đã đăng 10 Tháng 6 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 6 giây.
Mô tả
A sports-related song for you. No, it is rather for your kids, not for you! Call them over right away! They are going to learn names of common sports and sport inventory.
Từ được đề xuất
a bounce - tung lên
to spike - đóng đinh