Band on the Run
(New Headway)

bộ sưu tập: New Headway
Сложность:
Đã đăng 9 Tháng 9 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 8 Phút. 28 giây.
Mô tả
In the new episode of "New Headway" series Matt is dealing with the consequences of having signed the contract without properly checking its content while the girls, Ali and Jane, are trying to figure out who have sent them the mysterious flowers.
Từ được đề xuất
at least - ít nhứt
be in trouble - gặp rắc rối
brilliant - kim cương có nhiều mặt
draw up - kéo lên
face to face - đối mặt
fall off - rơi ra
favourable - thuận tiện
get behind - đứng sau
get caught - bị bắt
go on - đi thẳng
have a word - có một từ
make changes - thực hiện thay đổi
pay back - hoàn vốn
pick up - lượm lên
rent - chổ trống
to represent - chú ý
turn up - lật ngữa
unpleasantness - sự không vui
what the hell - cái quái gì thế