Beryl

bộ sưu tập: Phim ngắn
Сложность:
Đã đăng 7 Tháng 3 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 4 giây.
Mô tả
Beryl is a humorous short film, the script of which was written by an English scriptwriter Sarah Page. The phrases in the video are short and simple, so even beginners can watch it without problems.
Từ được đề xuất
a biscuit - bánh bít qui
a bit - chổ kẹp
to dance - khiêu vủ
to dream - nằm chiêm bao
to forget - quên
go on - đi thẳng
a honeymoon - tuần trăng mật
how is it going? - Nó đang tiến triển thế nào?
a husband - phu quân
a kitchen - nơi nấu nướng
to meet - đi đón
to miss - hỏng
nice - tinh vi
rain - mưa
to remember - nhớ lại
shame - điều hổ thẹn
to share - chia
to steal - ăn cắp
take over - tiếp nhận
wake up - hoạt động lại
weather - khí hậu