3:25
Đã đăng 15 Tháng 1 2017
Dear Kitten: Regarding the big game

Dear Kitten: Regarding the big game

hoặc
продолжительность: 3:25
опубликовано 15 Tháng 1 2017
Mô tả
The elder cat keeps on explaining the rules of living in a house to the kitten. Today is a strange day: our heroes are under attack by a bunch of strangers that take all the places for sleep, eat some odd food and yell loudly. How are the cat and kitten going to get through this?
Từ được đề xuất
a little something - một chút gì đó
comfortable - yên tâm
a cornucopia - dồi dào
cruel - dử tợn
every single - mỗi đơn
to happen - đến
to hit - đánh
a hole - chồi
inside - ở trong
intelligence - sự khôn ngoan
to join - buộc
joking aside - đùa sang một bên
to kill - đánh chết
to lose - thua
outside - bên ngoài
point - chấm
quite - cũng ngần ấy
to remember - nhớ lại
a ride - đường ngựa đi
suddenly - đột ngột
terrible - ghê sợ
totally - hoàn toàn
to wear - dùng
worth - có phẩm cách