Binka and the Darkness

bộ sưu tập: Binka
Сложность:
Đã đăng 19 Tháng 1 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 56 giây.
Mô tả
Binka ends up on the street in the middle of night and comes across various "beasts".
Từ được đề xuất
handy - dể cầm
quiet - không cho nói
to remember - nhớ lại
a stalk - bước đi chậm rải
thirsty - khô khan
to wash - giặt