4:17
Đã đăng 10 Tháng 7 2014
Birdy — People Help the People

Birdy — People Help the People

hoặc
продолжительность: 4:17
опубликовано 10 Tháng 7 2014
Mô tả
Jasmine van den Bogaerde (born 15 May 1996), better known under her stage name Birdy, is a British singer and the winner of the 2008 contest Open Mic UK.
рубрики:
Từ được đề xuất
alone - cô đơn
an angel - người hiền lành
brain - bộ óc
a consequence - ảnh hưởng
to cry - kêu
drunken - say rượu
fiery - dể bắt lửa
a fool - người bị lừa
to guess - đoán chửng việc gì
hard - siêng năng
hard-faced - mặt nghiêm khắc
to hide - che
to hold - cầm
homesick - nhớ nhà
loneliness - sự cô độc
a misadventure - trắc trở
muted - người câm
a need - lúc hoạn nạn
of little consequence - ít hậu quả
rich - đắt tiền
slowly - thong thả
a stone - đá
sunken - sâu
a throng - đám đông người
turn away - nhìn sang chổ khác
weak - yếu