Blackjack card counting

bộ sưu tập: Trò chơi bài
Сложность:
Đã đăng 4 Tháng 2 2011
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 56 giây.
Mô tả
This is a simple card counting method to play "Blackjack" game without losing track of the cards when trying to remember those that left the game. To better understand this video, you should know that in Blackjack, the name "Ten" is given to all the cards that count as ten, namely, ten itself, the jack, queen and king. Aces are valued as either 11 or 1, as per player's choice.
Từ được đề xuất
an ace - con lúc lắc
a bet - cuộc đánh cá
to cancel - bỏ tem
to count - đếm
a deck - bản
double - đôi
to expect - chờ đợi
an explanation - cắt nghỉa
to ignore - không chấp nhận
to increase - sự lên giá
to leave - ly khai
to mean - nghĩa là
to memorize - ghi vào trí nhớ
particularly - cặn kẻ
percentage - suất bách phân
value - đánh giá