British vs American Words

bộ sưu tập: Nghiên cứu khu vực
Сложность:
Đã đăng 20 Tháng 7 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 4 giây.
Mô tả
In this video, the familiar characters will try to understand the difference in the meanings of some British and American words.
Từ được đề xuất
a chip - dùng cho điện tử
to confuse - lộn xộn
a crisp - khô teo đi
fizzy - có bọt
to order - cho toa
a pant - hơi thở hổn hển
a pavement - sự lát đường bằng dầu hắc
a sidewalk - đường đi bộ
soda - nước ngọt