1:4
Đã đăng 20 Tháng 7 2014
British vs American Words

British vs American Words

hoặc
продолжительность: 1:4
Posted on 20 Tháng 7 2014
Mô tả
In this video, the familiar characters will try to understand the difference in the meanings of some British and American words.
Từ được đề xuất
a chip - dùng cho điện tử
to confuse - lộn xộn
a crisp - khô teo đi
fizzy - có bọt
to order - cho toa
a pant - hơi thở hổn hển
a pavement - sự lát đường bằng dầu hắc
a sidewalk - đường đi bộ
soda - nước ngọt

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип