A Report on Progress
(The Business of English)

bộ sưu tập: Tiếng Anh thương mại
Сложность:
Đã đăng 9 Tháng 3 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 43 giây.
Mô tả
In this episode of "The Business of English" we will see how to make a progress report, as well as talk about problems and ways to solve them.
Từ được đề xuất
a delay - ngăn trở
an estimate - định giá
a feasibility - có lẻ đúng
to identify - khám phá
an issue - vấn đề
to manage - trông nom
an outcome - chung cuộc
to outline - châu vi
to progress - đi kinh lý
to report - báo cáo
a schedule - bản kê khai