Ways to refer to people
(part 1)

bộ sưu tập: EngVid
Сложность:
Đã đăng 9 Tháng 10 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 13 giây.
Mô tả
Referring to a person in English has some special aspects and can depend on several different reasons. In this video, Rebecca will tell you how to do it properly depending on a situation.
Từ được đề xuất
a badge - biểu hiệu
basic - căn bản
formal - chánh thức
informal - không hợp cách
a lesson - bài giảng
to mark - chấm điểm
necessarily - nhất thiết
to refer - xem
to spell - có nghĩa
a sweetheart - người yêu
a sweetie - người yêu
a title - chức tước