Peppa Pig: Captain Daddy Pig

bộ sưu tập: Peppa Pig
Сложность:
Đã đăng 27 Tháng 11 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 30 giây.
Mô tả
In this episode, Peppa, George, Mummy Pig and Daddy Pig set out for a little boat trip.
Từ được đề xuất
aye - luôn luôn
to borrow - vay
a galley - bếp ở dưới tàu
a lever - cây xà beng
to mend - sửa đổi
to mind - chú ý
a mooring - chổ neo tàu
a Reed - cây lau
a reverse - bề trái