1:30
Đã đăng 1 Tháng 9 2015
Cats’ island

Cats’ island

hoặc
продолжительность: 1:30
Posted on 1 Tháng 9 2015
Mô tả
Aoshima is one of more than ten islands in Japan, where the number of cats far exceeds the number of local residents. For every inhabitant of Aoshima there are six cats.
Từ được đề xuất
to classify - phân loại
come true - đúng sự thật
to disrupt - phân chia
a dream - chiêm bao
elderly - hơi già
a feed - bửa ăn
a feline - thuộc về mèo
to fend - bảo hộ
feral - cây dại
a ferry - chổ qua sông bằng đò
fishing - sự câu cá
in order to - để mà
an inhabitant - cư ngụ
island - Đảo
to keep - tuân theo
keep down - giử xuống
to outnumber - đông hơn
peaceful - yên ổn
to produce - chế tạo
to raise - gây ra
a shop - cửa hàng
silk - lụa
a silkworm - con tằm
survival - sự sống còn
threatened - dọa nạt
tiny - nhỏ xíu
a ton - đơn vị đo lường
a village - hương thôn
a visitor - viên thanh tra